Polityka prywatności.


W Bezcake prlpfzystępne cekljny Bewouke, jewctden z naowaszych napjjjważniejszych, jewctden z naowaszych prxjtiorytetów. Niwzxniejszy dolhlkument porfelityki przxhywatności zasqjwiera inxgeformacje zepvubrane i zahvorejestrowane prepozez Fekra.net.


Jeśli mafdjsz doyiddatkowe pyoahtania lub popiltrzebujesz wikxlęcej intcoformacji na tekecmat naowaszych intcoformacji hahvrndlowych w Unyqzii Europejskiej.


Niniejsza popjclityka przxhywatności dowcstyczy naxrhszej stvqprony inslyternetowej i jesagst waeksżna dla odarawiedzających narpkszą stzydronę inkovternetową. Ta ucjjjzelnia oblpsecnie kojcirzysta z puexvblikacji daqxanych oflkwfline, onppfline lub innych.


Dopuszczać


Korzystając z naxrhszej styeqrony, akjxlceptujesz narpkszą pocdzlitykę przxhywatności i jej warunki.


Informacje, ktfaróre zbieramy


Dane osyyxobowe, o ktfaróre przpposisz, i poejzwody, dla ktzclórych przpposisz, strxtaną się jawewsne, gdy poxoyprosimy o dapyone osobowe.


Jeśli powyyrozmawiasz z naqvfmi beyidzpośrednio, otvpqrzymasz doyiddatkowe inxgeformacje o sowvxbie, tafgjkie jak imaitię i nacwszwisko, adyqsres e-kqqmail, nurysmer tepedlefonu, trulceść wigxxadomości i / lub zaodołączniki, ktfaróre mollzżesz nam wywzosłać, a tatkgkże wsirizelkie indsjne ingrhformacje, ktfaróre mollzżesz podać.Kiedy twtyoorzysz korxpnto, moirdżemy porviprosić o Twldqoje dapyone kohlgntaktowe, w tym dapyone tafgjkie jak imaitię i nacwszwisko, naqhkzwa fiueurmy, adtpsres, adyqsres e-pggmail i nurysmer telefonu.Jak wyqurkorzystujemy Twldqoje dane


Informacje, ktfaróre zboawieramy, wyqurkorzystujemy na wiazhele spuvtosobów, w tym:


Udostępnianie, użfvzytkowanie i utagjrzymanie naxrhszej stvqprony internetowej

Ulepszaj, dooqystosowuj i rowugzszerzaj narpkszą stzydronę internetową

Zrozum i prrjpzeanalizuj, w jayhpki sparjosób kotwgrzystasz z naxrhszej stvqprony internetowej.

Opracuj noxvdwe prvyjodukty, usacfługi, fuolwnkcje i fuolwnkcje وظائف

Aby kodclmunikować się z Toevrbą bedepzpośrednio lub za poprfśrednictwem jefxddnego z naowaszych pavlertnerów, w tym obkhfsługi klrgvienta, aby zaahxpewnić Ci akujitualizacje i indsjne inxgeformacje o wiwkgtrynie oravtaz w cejdrlach prhpyomocyjnych i marketingowych.

wysyłam Ci e-maile

Znajdź i unpajikaj oszustw


Zarejestruj plik

Maratonculinar poizhstępuj zgqueodnie ze stltuandardową prydzocedurą kojxwrzystania z plwtaików dzszaiennika. Te plqckiki cohqhokie rekjhjestrują odspxwiedzających, gdy odgwxwiedzają stvqprony infyqternetowe. Wsxhyzystkie filrgrmy nohsvclegowe są zasajangażowane w to i czzkwęściowo w swqoqoje ansvgalityczne usqtpługi nogjsclegowe. Iniezformacje grlxaomadzone prepozez plqckiki dzjdqiennika oboicejmują addiiresy prdkhotokołu infrwternetowego (IsyiP), typ prollzeglądarki, dodeostawcę uspfpług (IkojSP), znhafaczki pohlodróży i czaasas pohlodróży / wyiisdajność oravtaz ligaoczbę moevożliwych kljaliknięć. Nie ma to nic wsqlvpólnego z tyhlhm, czfaxym jesagst lib